SPENSERS

Фото Назад
  • Top news ukr
  • 18-03-2020

Верховна Рада визнала карантин через коронавірус форс-мажорною обставиною

foreword

Що це означатиме для бізнесу?

Під час карантину велика кількість підприємств призупиняє роботу, державою впроваджуються обмеження на перетин кордонів, більшість працівників переходять на віддалену роботу або йдуть у вимушену неоплачувану відпустку. В таких умовах належне виконання деяких зобов’язань – будь-то договірних, податкових чи кредитних – видається неможливим для бізнесу.

Саме тому, 17 березня 2020 року Верховною Радою України було прийнято Закон, спрямований на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Окрім податкових пільг для підприємств та інших нововведень, цим Законом було доповнено перелік форс-мажорних обставин, що міститься у ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні». Тепер до таких обставин, зокрема, відноситься карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України.

Варто підкреслити, що Господарським кодексом також передбачено, що сторона, яка посилається на обставину непереборної сили, має довести, що саме ця обставина завадила їй виконати покладені на неї зобов’язання.

Положення про форс-мажор (іншими словами: обставина непереборної сили) містить чи не кожен господарський договір. Згідно Цивільного та Господарського кодексів, сторона, яка зазнала впливу форс-мажору, звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором.

На практиці це означатиме, що для доведення форс-мажору, підприємству необхідно буде отримати Сертифікат про форс-мажорні обставини у Торгово-промисловій палаті України (ТПП), оскільки сам факт виникнення форс-мажорних обставин на відповідній території не звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

Для отримання цього сертифікату необхідно подати до ТПП відповідну Заяву та зібрати невеликий пакет документів (детальніше у розділі 6 Регламенту, затвердженому Рішенням ТПП від 18 грудня 2014 р. № 44(5). Заяви подаються по кожному договору окремо і розглядаються протягом 7 робочих днів.

Той факт, що карантин тепер включено до переліку форс-мажорних обставин, що є підставою для отримання Сертифікату ТПП (за умови, якщо підприємство правильно обгрунтує своє посилання на форс-мажор), допоможе бізнесу уникнути відповідальності за невиконання зобов’язань перед податковими органами, кредиторами, а також штрафних санкцій перед контрагентами за неналежне виконання господарських зобов’язань (наприклад, несвоєчасну поставку товару або ненадання послуг).

Тож запровадження зазначеної норми в умовах карантину є повністю доцільним кроком, та в перспективі може полегшити життя багатьом підприємцям.

За більш детальною інформацією та розясненням положень Закону звертайтесь до нашого юриста Ліани Гвелесіані.

+38 044 288 83 83

l.hvelesiani@spensers.com.ua

Ліана Гвелесіані,
юрист Spensers

Recent News

VIEW ALL NEWS