SPENSERS

Фото Назад
  • Top news ukr
  • 01-04-2020

Основні нововведення, які запроваджуються Законом №3275

foreword

Основні нововведення, які запроваджуються Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» №3275

У зв’язку зі швидким поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, органи української влади стрімко реагують на нові виклики. 25 березня 2020 року Кабінет Міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив загальнонаціональний карантин до 24 квітня 2020 року включно.

У зв’язку з цим тимчасово заборонена робота суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе), торговельно-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення (за виключенням деяких винятків), зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне пасажирське автобусне, залізничне та авіасполучення, обмежене користування громадським транспортом. Як наслідок значно знижується ділова та економічна активність, знижуються обсяги виробництва, надходження до державного та місцевих бюджетів, збільшується рівень безробіття, зростає попит на соціально значущі товари та товари протиепідемічного призначення.

Для зменшення негативного впливу поширення COVID-19 та забезпечення виконання функцій держави 30 березня 2020 року Верховна Рада України 312 голосами прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (Проект № 3275 від 29.03.2020 року), яким внесла низку змін до ряду чинних нормативно-правових актів з різних сфер життя.

Нижче ми наводимо основні зміни, що стосуються наступних сфер:

Податкові відносини

Збільшено граничний річний обсяг доходу платників єдиного податку

Фізичним особам надано право на отримання податкової знижки з ПДФО на суми коштів або вартість товарів, які добровільно перераховані (передані) закладам охорони здоров’я для боротьби з COVID-2019

Встановлено, що за результатами 2020 року, при реалізації права на податкову знижку з ПДФО сума коштів або вартість лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання тощо та/або товарів за переліком, що визначається КМУ, які добровільно перераховані (передані) громадськім об’єднанням та/або благодійним організаціям та/або закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності тощо протягом карантину, включається до податкової знижки у повному обсязі.

При розрахунку податку на прибуток юридичним особам надано право на віднесення до витрат сум коштів або вартості товарів, які добровільно перераховані (передані) закладам охорони здоров’я для боротьби з COVID-2019

Звільнено від ПДВ операції з ввезення та/або постачання ліків і медичних засобів

Тимчасово, на період з 17 березня 2020 року і до останнього числа місяця, в якому завершується дія всеукраїнського карантину, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19, перелік яких визначено КМУ (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання).

Акцизний податок на спирт – 0 грн.

Тимчасово, до 31 травня 2020 року, акцизний податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів.

За порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються

За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються, проте вказаним Законом був збільшений перелік порушень податкового законодавства, за вчинення яких штраф все ж може бути застосований.

Документальні та фактичні перевірки не проводяться

Установлений мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, за виключенням перевірок, перелік яких був розширений вказаним Законом в частині деяких фактичних перевірок.

Плата за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховується та не сплачується до 31 березня 2020 року

Зменшено період, під час якого не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. Попереднім законом було визначено, що таким періодом є 1 березня – 30 квітня 2020 року, наразі період було зменшено по 31 березня 2020 року.

При цьому платники сплачують податкове зобов’язання зі сплати плати за землю за квітень 2020 року у повному обсязі у строк до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій. Такі ж строки застосовуються і до платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Органам місцевого самоврядування у 2020 році надано право прийняти рішення щодо зменшення ставок єдиного податку

Прийнято рішення про звільнення від сплати ввізного мита

Тимчасово, на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину, звільняються від сплати ввізного мита товари (в тому числі лікарські засоби, медичні вироби, медичне обладнання), необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено КМУ.

При цьому митне оформлення таких товарів здійснюється першочергово.

Цивільні відносини

Заборонено підвищення процентних ставок за кредитними договорами

На весь період дії карантину наймачі звільняються від плати за користування майном

Однак варто зауважити, що наймачі звільняються від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ними через обставини, за які вони не відповідають.

Трудові відносини

Встановлено нові форми організації праці – гнучкий режим робочого часу та дистанційну надомну роботу

При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором.

Крім того, карантин може бути визнано причиною простою, що оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові окладу.

Ціноутворення

Посилюється відповідальність за порушення порядку формування цін

Посилюється адміністративна відповідальність за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них, в тому числі на товари, що мають істотну соціальну значущість у період пандемії, перелік яких визначений КМУ, якщо ціна перевищила у 1,2 рази рівень ціни, визначений КМУ на такий товар. Розмір відповідальності складатиме від 1700,00 грн. до 5100,00 грн.

Судочинство

Запроваджено можливість участі у судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів

Під час дії карантину учасники справи у адміністративному, господарському, цивільному процесі можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Підтвердження особи учасника справи здійснюється шляхом накладення електронного підпису, якщо особа немає такого підпису, то у порядку, визначеному ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України.

Продовжено строки позовної давності та процесуальні строки на період дії карантину в адміністративному, господарському, цивільному судочинстві

Обмежено коло осіб, що мають змогу брати участь у судових засіданнях

Суд може прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками кримінального, господарського та цивільного судового процесу, в судове засідання під час карантину, якщо участь в судовому засіданні становитиме загрозу життю чи здоров’ю особи.

Корпоративні відносини

Продовжено строки на проведення загальних зборів

Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину. Такий же порядок встановлений і для товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю.

У разі завершення строку повноважень членів наглядових рад акціонерних товариств у 2020 році, повноваження таких членів наглядових рад продовжуються в повному обсязі до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Продовжено строки на розкриття річної інформації емітента та оприлюднення фінансової звітності банків

Річна інформація про емітента може бути розкрита емітентами цінних паперів до 30 квітня 2020 року, а після зазначеної дати розкривається протягом 5 робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів.

Річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність банку разом із аудиторським звітом може бути оприлюднена банками до 30 квітня 2020 року, а після зазначеної дати оприлюднюється протягом 5 робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів.

В свою чергу особи, відповідальні за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом, у разі якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року.

Перевірки

Заборонено проведення перевірок

До 30 червня 2020 року продовжена заборона проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (застосовуються винятки).

Карантинні нововведення

Встановлена доплата до заробітної плати медичним працівникам

Доплата надається медикам, задіяним у запобіганні поширенню коронавірусної хвороби, у розмірі до 300 відсотків заробітної плати на період виконання відповідних заходів.

Зобов’язано громадян України, які повертаються до України виконувати обмежувальні протиепідемічні заходи, у тому числі щодо перебування в ізоляції.

foreword

Підсумовуючи варто зазначити, що Закон приймався поспіхом та деякі його положення не достатньо розтлумачені і потребують деталізації описаних в ньому процесів. Крім того, на дату підготовки цієї публікації Закон не підписано Президентом та офіційного тексту не опубліковано.

Матеріал підготовлений старшим юристом Ольгою Карповою.

Recent News

VIEW ALL NEWS