SPENSERS

Фото Назад
  • Top news ukr
  • 24-03-2020

НОВИЙ МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ АГРАРІЇВ


foreword

На розгляді Верховної Ради України, знаходиться законопроект № 3131 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції».

Як вказують автори, метою законопроекту є ліквідація тіньових відносин у сфері використання земель сільськогосподарського призначення, пов’язаних з приховуванням доходів від оренди землі та реалізації сільгосппродукції, ухиленням від оподаткування.

По-перше, пропонується ввести новий термін «поставлене податкове зобов’язання», що означатиме мінімальне податкове зобов’язання фізичної або юридичної особи-власника, постійного користувача, орендаря земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Сума поставлених податкових зобов’язань, розрахованих для кожної з земельних ділянок, що належать одному власнику та/або перебувають в його користуванні на умовах оренди чи іншому користуванні, є загальним поставленим податковим зобов’язанням.

Тобто, мінімальне податкове зобов’язання (сума податку) визначається для кожної земельної ділянки. А щодо власника/користувача визначається загальне поставлене податкове зобов’язання як сума зобов’язань по кожній земельній ділянці, як йому належить чи якою він користується.

Для цього пропонується запровадити механізм оподаткування доходів власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що полягатиме в порівнянні податків, сплачених фізичними або юридичними особами у зв’язку з використанням належних ним чи орендованих земельних ділянок та поставленого податкового зобов’язання (мінімальний розрахунковий податок).

Якщо поставлене податкове зобов’язання виявиться більшим за фактично сплачені податки, пов’язані з використанням землі, то до бюджету сплачуватиметься саме розмір такого поставленого зобов’язання.


У разі переходу права власності/користування на земельні ділянки від одного власника/користувача  до іншого протягом календарного року, поставлене податкове зобов’язання щодо таких земельних ділянок обчислюється для попереднього власника/користувача за період з 1 січня такого року до початку місяця, в якому припинилося право власності/користування на такі земельні ділянки, та враховується у складі загального поставленого податкового зобов’язання кожного з таких власників/користувачів.

Формула розрахунку поставленого податкового зобов’язання:


ППЗ = НГО × S × 0,05 × М / 12,

де:

для земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких проведена, – нормативна грошова оцінка 1 га відповідної земельної ділянки;

для земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких не проведена, – нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

foreword

Хто здійснюватиме розрахунок загального поставленого податкового зобов’язання?

Для власників, постійних користувачів, користувачів на інших умовах, орендарів земельних ділянок, щодо яких встановлюється поставлене податкове зобов’язання, відповідне зобов’язання визначається:

Крім того, поставлене податкове зобов’язання не визначається для:

Нарахування загального поставленого податкового зобов’язання фізичним особам здійснюється контролюючими органами за місцем їх податкової адреси, які до 1 липня року, наступного за звітним, надсилають платнику податкове повідомлення-рішення про сплату річного податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб.

Визначається також порядок проведення звірки у разі незгоди платника з нарахованою сумою зобов’язання.

Інші новації законопроекту читайте за посиланням:

Матеріал підготовлений асоційованим партнером Зоєю Красюк та радником, керівником практики податкових спорів та антимонопольного права Майєю Святашовою.

Recent News

VIEW ALL NEWS