SPENSERS

Фото Назад
  • Top news ukr
  • 24-04-2020

Яку інформацію може запитувати АМКУ

foreword

Яку інформацію може запитувати АМКУ та як правильно надавати таку інформацію

Антимонопольний комітет України (надалі – АМКУ) – це орган з широкими повноваженнями. І запитування інформації є основним засобом збирання АМКУ даних, доказів, документації під час розслідування справ, здійснення перевірок, проведення аналізу ринку тощо.

Відповідне зобов’язання суб’єктів господарювання, фізичних осіб, органів влади надавати відповіді на вимоги АМКУ зафіксовано в ст. 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України». При цьому зафіксовано, що відповідні суб’єкти зобов’язані подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання АМКУ, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб’єктам господарювання.

Пропоную визначитись з основними формами одержання АМКУ інформації:

foreword

1. Запит

Дану форму одержання інформації АМКУ використовує у листуванні з:

foreword

2. Лист

Дана форма одержання інформації використовується АМКУ у листуванні з:

foreword

3. Вимога

Дана форма одержання інформації є основним інструментом одержання відомостей у суб’єктів господарювання під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Оскільки саме вимога є основною формою листування, пропоную детально зупинитись та розглянути особливості підготовки відповідей на вимогу.

Чи є вичерпний перелік підстав для направлення вимоги?

Чинне законодавство України про захист економічної конкуренції не містить вичерпного переліку випадків, в яких органи АМКУ мають право звертатись до суб’єктів господарювання з вимогою.

Однак слід пам’ятати, що АМКУ в своїй діяльності зобов’язаний дотримуватись положень ст. 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Безумовно, вимога повинна містити підставу її направлення (наприклад, проведення розслідування у справі), однак вичерпний перелік відсутній.

Відповідно до положень ст. 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», органи АМКУ мають право вимагати від суб’єктів господарювання, органів влади, місцевого самоврядування, фізичних, юридичних осіб, зокрема, інформацію, в тому числі з обмеженим доступом:

Право вимагати надання інформації при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (про захист від недобросовісної конкуренції), проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках мають:

Чинним законодавством України не встановлено чіткої форми, якій повинна відповідати вимога, що направляється суб’єкту господарювання, як це передбачено, наприклад, для податкових запитів.

Однак, вимоги банківським установам про надання інформації, що становить банківську таємницю, мають:

  1. викладатися на бланку Комітету встановленої форми;
  2. надаватися за підписом Голови Комітету чи його заступника, скріпленого гербовою печаткою;
  3. містити посилання на статтю 22 і Закону про АМКУ, відповідно до якої Комітет має право на отримання такої інформації.

Звертаю увагу, що АМКУ для отримання інформації, що становить банківську таємницю, не зобов’язаний звертатись до суду.

foreword

Строки надання відповіді на вимогу АМКУ

Чинним законодавством України не встановлено мінімальних чи максимальних строків для надання відповіді, тобто встановлення таких строків покладено на органи АМКУ.

При визначенні строків для надання інформації на вимогу орган Комітету або Голова територіального відділення Комітету має керуватися міркуваннями розумності та враховувати обсяг та складність збирання та опрацювання суб’єктом запитуваної у нього інформації.

АМКУ дає своїм територіальним відділенням наступні рекомендації щодо визначення строків надання відповіді на вимогу:

Суб’єкт господарювання має право, до спливу строку, визначеного для надання інформації на вимогу, звернутись до органу АМКУ з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання відповіді, якщо обсяг інформації є значним та підготовка відповіді потребує залучення декількох працівників, збору аналітичних даних тощо.

foreword

Відповідальність за ненадання органам АМКУ інформації

Слід зазначити, що Закон України «Про захист економічної конкуренції» передбачає відповідальність за:

За вищезазначені порушення накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Таким чином, підготовка відповіді на будь-який запит, лист чи вимогу АМКУ потребує наявності спеціальних знань, значного часу та чіткого розуміння процесуальних інструментів. Адже один хибний крок може призвести до значних втрат.

Recent News

VIEW ALL NEWS