Expert

Фото Назад
  • Експертна думка
  • 12-02-2020

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

foreword

У процесі виходу українських компаній на міжнародний рівень все актуальнішим стає питання залучення іноземних працівників. Звичайною практикою для середнього та великого бізнесу стало призначення на ключові посади висококваліфікованих топ-менеджерів, які не є громадянами України.

Законодавством України передбачені особливі вимоги до застосування праці іноземців. Це питання регулюється положеннями Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VI (далі – Закон). За загальним правилом роботодавці мають право залучати до роботи іноземних громадян тільки на підставі дозволу на працевлаштування. При цьому, Законом передбачено виключний перелік категорій іноземців, які можуть працювати без дозволу на працевлаштування. До таких категорій, наприклад, відносяться: іноземці, які постійно проживають в Україні (на підставі посвідки на постійне проживання), працівники іноземних представництв, зареєстрованих в установленому порядку, біженці, які отримали дозвіл на імміграцію, працівники іноземних ЗМІ, акредитованих для роботи в Україна та інші.

Обов’язок з отримання дозволу на працевлаштування для іноземного працівника покладено на роботодавця. Дозвіл видається на конкретну посаду і на обмежений термін. Іноземний громадянин може бути працевлаштований на різних посадах у одного або декількох роботодавців, за умови отримання дозволу на працевлаштування на кожну посаду кожним роботодавцем. Видавати дозвіл на працевлаштування іноземців уповноважені територіальні органи Державної служби зайнятості в областях та у м. Києві за місцезнаходженням роботодавця.

Питання працевлаштування іноземців без дозволу на працевлаштування суворо контролюється державними органами України. Штрафи за працевлаштування громадян без відповідного дозволу досягають 20-ти мінімальних заробітних плат (на сьогоднішній день 94.460,00 гривень) за кожного працівника.

Строк дії дозволу на працевлаштування. Мінімальна заробітна плата. Окремі категорії іноземців.

У більшості випадків дозвіл на працевлаштування видається на термін дії трудового договору (контракту), але не більше ніж на 1 рік.

При цьому, Законом, для окремих категорій іноземців (далі – Окремі категорії), встановлений більший термін дії дозволу на працевлаштування, а саме:

іноземні високооплачувані професіонали (іноземці або особи без громадянства, заробітна плата яких становить не менше 50 мінімальних заробітних плат – на сьогоднішній день 236.150,00 гривень);

іноземні працівники творчих професій;

засновники і/або учасники, і/або бенефіціари (контролери) юридичних осіб, створених в Україні;

іноземні ІТ-професіонали;

випускники вищого навчального закладу, включеного до першої сотні в світовому рейтингу.

Законодавством також встановлені вимоги до мінімального розміру заробітної плати для іноземних працівників, які працюють на підставі дозволу на працевлаштування. Так, роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати іноземцю в розмірі не менше десяти мінімальних заробітних плат (на сьогоднішній день 47.230,00 гривень) і п’яти мінімальних заробітних плат (на сьогоднішній день 23.615,00 гривень) іноземним найманим працівникам в громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах. Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються для Особливих категорій іноземних працівників.

Таким чином, для Особливих категорій працівників Законом встановлені переваги у вигляді більш тривалого строку дії дозволу та відсутності вимоги до розміру мінімальної заробітної плати.

Перелік документів. Підстави для зупинення розгляду документів.

За останні кілька років перелік документів для отримання дозволу на працевлаштування був скорочений практично вдвічі. Тепер вже не потрібна довідка про несудимість або медичні довідки, отримання яких потребувало додаткових часових і фінансових ресурсів. Диплом про освіту також не знадобиться з метою отримання дозволу на працевлаштування, крім категорії Особливих працівників, для яких наявність відповідного диплома є підставою для отримання дозволу.

В даний час для працевлаштування іноземця роботодавцю необхідно підготувати пакет документів, який включає:

Для Окремих категорій працівників додатково подаються документи, що підтверджують їх статус.

Пунктом 3 статті 428 Закону, передбачено виключний перелік підстав для зупинення розгляду документів, не усунення яких може стати причиною відмови у видачі дозволу на працевлаштування, а саме: надання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень; надання разом із заявою документів або відомостей, не в повному обсязі; невідповідність заяви та / або документів, вимогам, встановленим Законом, складання заяви не за встановленою формою; наявність недостовірних даних у заяві або документах; невідповідність умов трудового договору (контракту) законодавству України про працю. Отже, незважаючи на відносно невеликий перелік документів, до їх підготовки необхідно поставитися з особливою уважністю, щоб уникнути зупинки / відмови у видачі дозволу.

Наприклад, при розгляді документів, регіональний центр зайнятості самостійно перевіряє статус підписанта заяви на отримання дозволу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), тому якщо заява підписується представником за довіреністю, рекомендуємо прикладати копію такої довіреності для підтвердження повноважень підписанта. Копії сторінок паспорта іноземця разом з перекладом на українську мову повинні бути засвідчені нотаріально.

Багато відмов у видачі дозволу на працевлаштування пов’язані з некоректно складеним проектом трудового договору (контракту). Трудовий договір (контракт) повинен містити істотні умови трудового договору, встановлені законодавством України, зокрема це: посада працівника, права і обов’язки сторін трудових відносин, оплата праці, тривалість робочого часу, відпустка, тощо. Як вже раніше згадувалося законодавством України передбачений мінімальний розмір заробітної плати іноземного працівника, що також має бути відображено в проекті трудового договору.

Якщо іноземець отримує дозвіл на працевлаштування на підставі того, що він є учасником / бенефіціаром української юридичної особи, перед подачею документів необхідно впевнитись, чи внесена інформація про кінцевого бенефіціара в ЄДР, чи збігається переклад найменування учасника та / чи бенефіціара з даними ЄДР.

Також слід звернути увагу, що на відміну від інших категорій працівників роботодавцем іноземних фахівців у галузі інформаційних може бути тільки юридична особа, у якої основним видом діяльності є комп’ютерне програмування (КВЕД 62.01).

При подачі додаткових документів, що підтверджують Особливий статус іноземця, необхідно пам’ятати про їх легалізацію на території України. Якщо документ, виданий на території країни, яка є учасником Гаазької конвенції 1961 року, на документі необхідно поставити апостиль. У тому випадку, коли між Україною і країною видачі документа укладено договір, яким скасовано вимогу додаткового посвідчення офіційних документів, його досить перекласти на українську мову і подати нотаріально посвідчену копію.

Розгляд документів. Плата за отримання дозволу на працевлаштування.

Заява про видачу дозволу на працевлаштування розглядається уповноваженим органом у строк не більше 7 робочих днів. Статус розгляду можна відстежувати на сайті відповідного територіального підрозділу Державної служби зайнятості, а також на зазначену в заяві електронну адресу має прийти повідомлення про прийняте рішення.

Розмір плати за видачу дозволу на працевлаштування залежить від терміну, на який видається дозвіл і становить від 2-х до 6-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня поточного року (на сьогоднішній день від 4.204,00 гривень до 12.612,00 гривень). Роботодавець зобов’язаний внести плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу дозволу.

Деякі аспекти анулювання дозволу на працевлаштування.

Після отримання інформації про видачу дозволу на працевлаштування роботодавцю необхідно внести відповідну плату за реквізитами наданими територіальним підрозділом Державної служби зайнятості. Також роботодавець зобов’язаний укласти трудовий договір (контракт) з іноземним працівником в термін до 90 календарних днів з дати отримання дозволу на працевлаштування і протягом 10 календарних днів з дати укладення трудового договору (контракту) надати уповноваженому органу засвідчену роботодавцем копію такого договору. Невиконання цих двох дій (оплата мита і подача копії трудового договору (контракту) у встановлений строк) є одними з найчастіших підстав для анулювання дозволу на працевлаштування.

Якщо ж роботодавець розірвав трудові відносини з іноземним працівником за власною ініціативою він зобов’язаний повідомити про це відповідний територіальний підрозділ Державної служби зайнятості.

Продовження дозволу на працевлаштування.

Роботодавець має право продовжувати дозвіл на працевлаштування для працівника іноземного громадянина необмежену кількість разів. Заява про продовження дозволу подається роботодавцем в територіальний орган Державної служби зайнятості, не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення терміну дії такого дозволу. Важливо пильно стежити за дотриманням цього строку, так як в разі пропуску роботодавцю доведеться пройти процедуру отримання дозволу на працевлаштування спочатку. Одночасно необхідно буде звільнити працівника, щоб уникнути штрафу за працевлаштування без дозволу, а іноземцю виїхати за межі України.

Підстави для перебування іноземця на території України.

Дозвіл на працевлаштування не дає іноземному громадянину право на безперервне перебування в Україні, але є підставою для отримання іноземцем тимчасової посвідки на проживання. Зазначений документ підтверджує законні підстави тимчасового безперервного проживання в Україні.

Для отримання тимчасового дозволу на проживання іноземцю необхідно підготувати пакет документів, передбачений Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на проживання» від 25 квітня 2018 р. № 322 та подати його в територіальний орган Державної міграційної служби України (ДМС). У разі розірвання трудових відносин з іноземним громадянином роботодавець зобов’язаний повідомити орган ДМС.

Важливо звернути увагу на те, що для продовження тимчасової посвідки на проживання іноземному працівнику серед інших документів необхідно подати підтвердження працевлаштування в юридичну особу, куди приймається іноземець, не менше трьох громадян України, які приступили до роботи не менше ніж за шість місяців до дати подання заяви про продовження терміну дії дозволу на проживання, або сплати юридичною особою-роботодавцем податку на прибуток підприємств у розмірі не менше 50 мінімальних заробітних плат за останній повний фінансовий рік до дати звернення про продовження терміну дії посвідки на проживання.

Таким чином, процедура отримання дозволу на працевлаштування для іноземного громадянина на території України попри передбачуваній легкості і прозорості має свої особливості, незнання яких може призвести до фінансових і часових втрат.

Recent News

VIEW ALL NEWS