Expert

Фото Назад
  • Експертна думка
  • 10-02-2020

Отримання грошових коштів на банківську картку фізичної особи

Нещодавно в мережі Інтернет з’явилась інформація про те, що відповідно до Податкового кодексу України, з 1 січня 2020 року держава починає оподатковувати всі доходи людей, які вони отримують на банківські картки. Більш того, з’явилось посилання на індивідуальну податкову консультацію ДФС України від 27.02.2019р. Відразу зазначу, що дана податкова консультація стосується відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації у разі отримання об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку поворотної фінансової допомоги та її використання, та жодним чином не відноситься до оподаткування доходів фізичних осіб.

Пропонуємо більш детально розібратись та виключити будь-які маніпуляції в розумінні чинного законодавства України.

По-перше,

декларувати свої доходи – це конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України). Відповідно до положень Податкового кодексу України (надалі – ПК України) громадяни, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи, розподіляються на дві категорії:

У фізичної особи-платника податку виникає обов’язок подати річну декларацію при отриманні протягом звітного періоду (рік) доходів, зокрема:

Податкова декларація не подається, якщо платник податків отримував доходи:

Таким чином, якщо фізична особа отримала дохід, в тому числі на банківську картку, не від податкового агента (від особи, яка сплачує податок за такого платника податків), вона зобов’язана подати річну декларацію та сплатити податки. Є виключення стосовно деяких видів доходів, але це окремий привід для розмови.

Який строк подання податкової декларації?

Загальний строк подання декларації визначено п.п. 49.18.4 ПК України, відповідно до якого податкова декларація подається за базовий звітній (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, що настає за звітним.

Який строк сплати податкових зобов’язань?

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій податковій декларації.

По-друге,

розглянемо випадки, коли банки інформують податкові органи про наявні рахунки фізичних осіб.

Відповідно до п. 14 Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492 (надалі – Інструкція), забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Крім того, банк зобов’язаний надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку клієнта банку – платника податків та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному статтею 69 Податкового кодексу України.

Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку / представник власника рахунку / особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов’язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Додатково зазначу, що фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки (п. 69.7 ст. 69 ПК України).

При цьому, банк, інформуючи про номер і дату відкриття рахунку, не зобов’язаний розкривати інформацію про рух коштів та стан рахунків. Банк розкриває інформацію щодо стану рахунків за рішенням суду.

Разом з цим, у банків відсутній обов’язок надавати інформацію податковим органам про відкриття банківських рахунків фізичних осіб, які не є підприємцями.

Висновки:

Пам’ятайте, що податкові органи можуть отримувати інформацію щодо Вашої діяльності з відкритих джерел (інтернет-магазин, сайт, соціальні мережі тощо) та, навіть, здійснювати контрольну закупку.

Якщо Ви невпевнені в наявності у Вас обов’язку декларувати доходи та сплачувати податки, рекомендую своєчасно звернутись за правничою допомогою та вирішити питання до того, яке це зробить податковий орган.

Recent News

VIEW ALL NEWS