Welcome to Spensers
WE HAVE DIFFERENT APPROACHES BUT KEEP UNIQUENESS

THE ONLY CRITERION OF OUR WORK

IS THE RESULT

Recent News

 • Сімейні спори між заможними приватними клієнтами, в тому числі з питань розподілу активів, які перебувають у різних країнах, вимагають як вивіреного бізнес-підходу, так і емоційної оцінки очікувань і дій контрагентів.

  Механізми захисту та збереження приватного капіталу

  Планування спадщини

  Трасти та фонди

  Спори, пов’язані з сімейними питаннями, включаючи розлучення і поділ майна подружжя

  Діти

  Фіктивний шлюб

  Шлюбний договір

  Спадкові спори

  Read more
 • Ключовим питанням у сфері трудового права на сьогоднішній день є прийняття Трудового кодексу та акліматизація бізнесу в зв’язку з прийдешніми змінами.

  Преміальні програми, мотиваційні схеми і плани по виплатах
   
  Створення індивідуалізованої дорожньої карти для проекту Трудового Кодексу
   
  Оцінка ризиків при прийомі на роботу, переведенні та звільненні персоналу всіх рівнів, в тому числі вищого керівництва і топ-менеджменту
   
  Сприяння в міжнародному переведенні керівного персоналу при дотриманні трудового, корпоративного та податкового законодавства
   
  Трудові договори і контракти, угоди про нерозголошення і уникнення конкуренції, договори про надання послуг
   
  Звільнення та мирне вирішення спорів
   
  Плейсмент іноземних працівників, оформлення дозволів на роботу
   
  Колективні договори, страйки і профспілки
   
  Переведення співробітників, скорочення, реструктуризація
   
  Компенсаційні програми, оподаткування, місцеві політики
   
  Трудові спори
   
  Дисциплінарні розгляди

  Read more
 • За результатами багатьох професійних досліджень, проекти судової практики займають значну частину діяльності юридичних фірм України, що актуалізує важливість цієї сфери.

  Read more
 • В умовах нестабільності економічної ситуації в країні актуалізується необхідність юридичного супроводу як створення страхових компаній, так і ведення їх діяльності, особливо у випадках судових розглядів.

  Створення та реєстрація страхових компаній

  Консультування з питань оподаткування страхової діяльності, валютного законодавства

  Надання консультацій з питань страхування і перестрахування

  Юридичний супровід податкового планування господарської діяльності страхової компанії

  Розробка правил страхування та інших внутрішніх документів страхової компанії

  Read more
 • Охорона прав та законних інтересів учасників кримінального провадження з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

  Read more
 • Юридичний супровід введення фінансових технології у фінансовій сфері очікуванно отримує все більшу широку популярність у недостатньо вивчених сферах банківських послуг, в тому числі на ринках капіталу Первинне і вторинне розміщення акцій (IPO і SPO) на основних фондових майданчиках Приватні розміщення цінних паперів українських емітентів синдиковані кредити єврооблігації Сек’юритизація активів; Облігації участі в позиці (LPN) і кредитні ноти (CLN) Глобальні депозитарні розписки (GDR), американські депозитарні розписки (ADR) Створення корпоративної структури, податкове планування та юридичний аудит

  Read more
 • Земля є одним з найцінніших активів в рамках оформлення угод по її відчуженню на території України, що вимагає відповідального підходу до супроводу різних бізнес-процесів Юридичний аудит об’єктів нерухомості, дозвільної документації, а також земельних масивів Консультування з питань прямого і опосередкованого придбання прав на об’єкти нерухомості та земельні ділянки Юридичний супровід будівельних проектів на всіх стадіях їх реалізації Консультування з питань реструктуризації заборгованості Комплексний супровід проектів в агропромисловій галузі Аналіз, підготовка і оформлення правовстановлюючої і дозвільної документації Представництво інтересів клієнта в судах

  Read more
 • Податкові спори займають значну частину серед загальної кількості проектів в рамках податкових практик юридичних фірм України, стимулюючи адвокатів розробляти особливі методи і позиції для досягнення необхідних для клієнта результатів і заперечування аргументів податкових органів Представництво інтересів клієнтів в судах загальної юрисдикції, господарських і адміністративних судах Аналіз правових позицій сторін спору, прогнозування можливих результатів врегулювання або вирішення спору Надання консультацій з питань оподаткування та уникнення подвійного оподаткування, включаючи консультації з питань репатріації доходів, консультування з приводу конкретної угоди і поточне консультування з питань оподаткування Надання консультацій з питань податково-ефективного міжнародного фінансування і рефінансування, угод між компаніями та встановлення трансфертних цін, офшорних холдингових структур Сприяння в отриманні податкових консультацій від податкових органів України, врегулювання конфліктів з податковими органами, включаючи участь у податкових судових спорах Податкова діагностика компаній з метою придбання, інвестування тощо Сприяння в отриманні актів цінової експертизи імпортованих послуг та ліцензій на валютні операції (зокрема, інвестування закордон) Надання консультацій з питань валютного законодавства

  Read more
 • Ми дійсно надаємо ефективну юридичну допомогу в усіх видах міжнародного комерційного арбітражу за правилами ЮНСІТРАЛ, SIAC, SCC, ICC, LCIA, DIFC, HKIAC, МКАС при ТПП України та багатьма іншими. Ми також виступаємо у якості адвокатів у провадженнях інвестиційного арбітражу згідно з правилами ICSID, так і правилами провідних арбітражних інституцій у спорах на основі двосторонніх та багатосторонніх інвестиційних договорів.

  Read more
 • Проведення юридичного due diligence компаній та підготовка документів для усунення або мінімізації виявлених ризиків і недоліків складають на сьогодні значну частину проектів в сфері корпоративного права Створення, реєстрація, реорганізація, ліквідація всіх видів юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців Супровід діяльності юридичних осіб, в тому числі ліцензування діяльності підприємств Реєстрація в ОВІР іноземців, підприємств і представництв Проведення юридичного due diligence компаній та підготовка документів для усунення або мінімізації виявлених ризиків і недоліків Корпоративна реструктуризація Структурування M&A угод та їх юридичний супровід Захист від ворожих поглинань, захист прав мажоритарних та міноритарних інвесторів Акредитація в митних органах підприємств і представництв Купівля та супровід угод з придбання нерухомості у Франції

  Read more
 • Реформа виконавчої системи вимагає швидкої адаптації фахівців до нових вимог законодавства для якісного надання послуг і забезпечення повноцінного виконання судових рішень Послуги для клієнтів-стягувачів: Послуги для клієнтів-боржників: Розробка комплексної стратегії: Супровід виконавчого провадження: Оскарження дій (бездіяльності) виконавця:

  Read more
 • Повний спектр послуг в сфері реструктуризації та банкрутства, що серед іншого включає консультування та захист інтересів кредиторів в процедурах банкрутства, розробки плану санації, супровід процедур банкрутства боржника, виконання обов’язків арбітражного керуючого тощо.

  Read more
 • Складність захисту прав клієнтів у сфері інтелектуальної власності, особливо в Інтернеті, стимулює інтеграцію юристів з ІТ-процесами і вивчення як сучасних технологій, так і тих, які тільки розробляються, для побудови ефективної стратегії Консультування та представництво  інтересів клієнтів: Комплексний супровід угод: Захист об’єктів інтелектуальної власності: IP менеджмент і комерціалізація:

  Read more
 • За останні пару років зміни політичної та економічної ситуації актуалізували для топових юридичних фірм необхідність супроводу проектів з міжнародного розшуку активів боржників і поручителів

  Консультування клієнтів щодо питань створення банківських та фінансових установ, а також з питань ліцензування Супровід проектів з міжнародного розшуку активів Консультування з питань торговельного та проектного фінансування, випуску облігацій Супровід міжнародних транзакцій з купівлі-продажу фінансових установ Комплексний юридичний супровід проектів по видачі синдикованих і субординованих кредитів та їх забезпечення Публічне та приватне розміщення боргових цінних паперів Реструктуризація боргу Звернення стягнення на майно в позасудовому порядку Регуляторні питання та реорганізація банків Управління активами

  Read more
 • Під час залучення іноземних контрагентів в Україну важливим етапом цих процесів є отримання всіх необхідних дозвільних документів для мінімізації ризиків претензій з боку державних органів і подальшого формування сприятливого клімату для ведення бізнесу. Домінування на ринку Картелі і розслідування Концентрація Недобросовісна конкуренція Державні закупівлі Комплаєнс і аудит

  Read more
 • Юридичний супровід угод в різних сферах промисловості вимагає не тільки індивідуального підходу, але і спеціалізації в кожній конкретній галузі і розуміння особливостей розвитку бізнесу

  Створення нового бізнесу і супровід комерційної діяльності

  Корпоративне управління та структурування бізнесу

  Зовнішньоекономічна діяльність

  Державні закупівлі: підготовка і оформлення документів конкурсних торгів, участь в тендерах

  Державні закупівлі (тендери)

  Ліцензування та оформлення дозвільної документації

  Податковий і бухгалтерський аудит, оптимізація оподаткування

  Питання праці та зайнятості

  Питання антимонопольного права і конкуренції

  Вирішення спорів і арбітраж

   

  Read more
 • Державно-приватне партнерство в рамках стрімкої євроінтеграції набуває нових барв у аспекті частоти і ініціативності сторін у підписанні більшої кількості угод

  Адміністративне та публічне право

  Благодійна діяльність

  Державні закупівлі (тендери)

  Місцеве самоврядування

  Приватизація

  Read more
 • Діджіталізація бізнесу в Україні слідом за провідними країнами світу очікується вже найближчим часом, вимагаючи належного юридичного оформлення

  Супровід інфраструктурних проектів

  Створення і спільне використання інфраструктури і мереж ліцензування

  Питання антимонопольного права і конкуренції

  Комерційна експлуатація і технічне обслуговування

  Супровід тематичних питань (видавнича діяльність, телебачення, кіноіндустрія, ігри, музика та інші аудіовізуальні продукти)

  Придбання і захист авторських і суміжних прав

  Створення, використання і захист об’єктів інтелектуальної власності

  Супровід договірної діяльності в сфері програмного забезпечення, угоди про розробку, договори ліцензування та технічного обслуговування

  Оподаткування при аутсорсингу

  Захист даних та інформаційна безпека

  Регулювання електронної комерції

  Питання інтелектуальної власності в сфері технологій

  Представництво інтересів в судах

  Read more
 • Зміцнення міжнародних торгових відносин України, особливо з країнами ЄС, за останні кілька років стимулювало розвиток внутрішнього ринку роздрібної торгівлі.

  Франчайзинг

  Питання захисту прав споживачів

  Зайнятість та працевлаштування

  Реєстрація та захист торгових марок та інших об’єктів індивідуалізації

  Супровід комерційної діяльності, ліцензування та дистрибуція

  Дотримання корпоративних і регулятивних вимог

  Конфіденційність і захист інформації

  Супровід питань корпоративного управління

  Недобросовісна конкуренція і антимонопольне право

  Податковий і бухгалтерський аудит, оптимізація оподаткування

  Спори про захист прав споживачів

  Спори про стягнення заборгованості та відшкодування збитків

  Read more
 • Комплексний юридичний супровід інвестиційних та девелоперських проектів. Рекомендації щодо застосування FIDIC, EPC/EPCM

  Корпоративне, податкове та фінансове структурування проектів (проектне фінансування)

  Юридичний аудит (LDD) об’єктів нерухомості/земельних ділянок

  Юридичний супровід провочинів та оформлення прав на нерухоме майно/земельні ділянки (державна реєстрація прав, реєстрація та зняття обмежень та обтяжень

  Оцінка ризиків

  Аналіз та рекомендації з регуляторних питань

  Аналіз та рекомендації з питань конкурентного законодавства України

  Аналіз та рекомендації з питань захисту навколишнього середовища

  Аналіз і рекомендації з питань проведення тендерів, торгів (аукціонів)

  Дозвільна документація

  Захист активів та вирішення спорів (в т.ч. комерційний арбітраж)

   

  Read more
 • Україна має великий потенціал для стабільного розвитку енергетичного сектору, що робить його привабливим для іноземних інвесторів

  Комплексний юридичний супровід інвестиційних та девелоперських проектів у сфері енергетики та енергоефективності

  Корпоративне, податкове та фінансове структурування проектів (проектне фінансування)

  Юридичний аудіт (LDD)проектів (земельних ділянок, технічної документації, корпоративної історії)

  Юридичний супровід угод та оформлення корпоративних прав та прав на нерухоме майно/земельні ділянки (державна реєстрація прав, реєстрація та зняття обмежень та обтяжень

  Оцінка ризиків

  Аналіз та рекомендації з регуляторних питань

  Аналіз та рекомендації з питань конкурентного законодавства України

  Аналіз та рекомендації з питань захисту навколишнього середовища

  Аналіз та рекомендації з питань проведення тендерів, торгів (аукціонів)

  Дозвільна документація

  Захист активів та вирішення спорів (в т.ч. комерційний арбітраж)

  Read more
 • Робота з інвестиційними фондами за кордоном безпосередньо допомагає сформувати необхідні бізнес-відносини для більш цільового проектного фінансування

  Первинне залучення фінансування

  Створення фондів прямих інвестицій

  Юридичний аудит і повний супровід угод з інвестиційними фондами

  Портфельні інвестиції

  Оперативне управління портфельними інвестиціями та ігшими придбаннями

  Система фінансової мотивації і викуп акцій менеджментом

  Вивід інвестицій

  Надання венчурного капіталу стартапам

  Read more
 • На сьогодні важливим елементом міжнародних бізнес-відносин є вирішення питань з фінансовим і банківським регулюванням для мінімізації ризиків формування заборгованостей і створення гарантій надійності проведення угод

  Супровід банківської діяльності

  Стягнення заборгованості

  Трангранічний розшук активів

  Майнові активи та лізинг

  Інвестиції

  Інститути спільного інвестування

  Корпоративні фінанси

  Фінансові послуги

  Read more
 • Агросектор – одна з найперспективніших сфер для залучення інвестицій, тому подібні угоди вимагають якісного юридичного супроводу, створюючи сприятливий клімат для стимулювання зростання числа інвесторів Корпоративне та проектне фінансування Створення нового бізнесу Супровід земельних питань Зовнішньоторговельні контракти Супроводження M&A угод та угод за участю інвестиційних фондів Юридичний аудит цільових об’єктів Податковий і бухгалтерський аудит, оптимізація оподаткування Відповідність діяльності компанії вимогам антикорупційного законодавства, дозвільні процедури в АМКУ та інші питання конкурентного права Реєстрацією прав на об’єкти інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності та ліцензування Представництво в судах

  Read more
 • Євроінтеграція України стимулює розвиток автопрому і інфраструктурних проектів

  Cупровід інфраструктурних і логістичних проектів в авіаційному, автомобільному, суднобудівному та інших транспортних секторах

  Корпоративне і проектне фінансування

  Споровожденіе M & A угод та угод за участю інвестиційних фондів

  Юридичний аудит цільових об’єктів

  Ліцензування

  Супровід комерційної діяльності та митний контроль

  Податковий і бухгалтерський аудит, оптимізація оподаткування

  Відповідність діяльності компанії вимогам антикорупційного законодавства, дозвільні процедури в АМКУ та інші питання конкурентного права

  Реєстрацією прав на об’єкти інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності та ліцензування

  Вирішення спорів

  Read more

Цитата

Здатність розгледіти можливість у кожній трудності становить найбільшу цінність у бізнесі та самомотивації

CEO Spensers Валентин Загарія
MEET THE TEAM